Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i SEB Stiftelsefond Balanserad

SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Stiftelsefond Balanserad. Förändringarna innebär att fonden får ett jämförelseindex samt att två nya andelsklasser införs. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 12 september 2019. Kunder i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på fondsparandet påverkas inte.

Fonden saknar idag ett jämförelseindex och förändringen innebär att ett sammansatt jämförelseindex introduceras. Det består av SIX Portfolio Return 40% (ett svenskt aktieindex), MSCI AC World NR 20%, (ett globalt aktieindex), OMRX T-Bill 30% (ett kort svenskt ränteindex) samt OMRX Bond 10% (ett långt svenskt ränteindex). I samband med att fonden får ett jämförelseindex så ändras även fondens målsättning som innebär att det i fondbestämmelserna görs ett tillägg att fonden skall överträffa sitt jämförelseindex.

Fondbolaget har även beslutat att införa två nya andelsklasser vilket innebär att den befintliga fonden omvandlas till en utdelande andelsklass, benämnd A. Den har ingen begränsning vad gäller lägsta första insättning. De nya andelsklasserna består av en utdelande andelsklass med en lägsta första insättning på 50 000 000 SEK, samt en utdelande andelsklass med en lägsta första insättning på 200 000 000 SEK.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.seb.se/fonder.