Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vi vill informera om förändringar i fonden SEB Östersjöfond/WWF som ska genomföras den 26 september 2017.

Mottagaren av den ideella utdelningen i fonden och SEBs samarbetspartner Stiftelsen Världsnaturfonden WWF har önskat att ändra den ideella utdelningen från WWFs Östersjöprojekt till stiftelserna WWF Sverige och WWF Finland generellt. Framöver kommer WWFs stiftelser besluta om vilka satsningar som utdelningen ska gå till.

Fondens namn kommer att ändras från SEB Östersjöfond/WWF till SEB WWF Nordenfond för att bättre spegla fondens geografiska placeringsinriktning som fortsatt är hela Norden.

Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar vilka kommer att förtydligas ytterligare. Normer som särskilt beaktas är FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag. Fonden investerar endast i bolag som bedriver sin verksamhet i enlighet med dessa normer, riktlinjer och kriterier.

Fondens handelscykel kommer att ändras och samtidigt implementeras slutkursvärdering av fondens tillgångar.

Kundbilaga