Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i SEB Obligationsfond SEK. Detta är ett led i ambitionen att ytterligare förädla SEB:s fondsortiment. Förändringarna träder i kraft den 18 januari 2016 och är godkända av Finansinspektionen.

Förändringarna innebär att fonden kommer att följa särskilda hållbarhetskriterier. Det betyder att fonden inte kommer att investera i företag som verifierat bryter mot internationella normer avseende arbetsrätt, korruption, miljö och mänskliga rättigheter. Fonden kommer även följa specifika kriterier avseende investeringar i bolag med verksamhet inom vapen, tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Information om fondens hållbarhetsprofil kommer att finnas tillgänglig i kurslistan på www.seb.se/fonder i samband med att förändringarna träder i kraft.

Fondens gällande förvaltningsavgift i de olika andelsklasserna påverkas inte av förändringarna. Dock sänks den högsta tillåtna förvaltningsavgiften som enligt fondbestämmelserna kan tas ut i andelsklasserna A och B från 0,7 procent till 0,5 procent per år.

Ytterligare information
Du som kund behöver inte göra något med anledning av förändringarna. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Byte och försäljning kan dock medföra skatteeffekter för dig.

Följande andelsklasser berörs av förändringarna;

Fondnamn: SEB Obligationsfond SEK
Andelsklass: A, Icke utdelande
ISIN kod: SE0000984072
Fondnr: 393

Fondnamn: SEB Obligationsfond SEK Utd
Andelsklass: B, Utdelande
ISIN kod: SE00004867133
Fondnr: 187

Fondnamn: SEB Obligationsfond SEK
Andelsklass: C, Icke utdelande, 50 MSEK
ISIN kod: SE00005568037
Fondnr: 151

Kundbrev SEB Obligationsfond SEK

Kundbilaga SEB Obligationsfond SEK