Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i SEB Fastighetsfond Norden

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Fastighetsfond Norden. Förändringarna innebär att det görs ett tillägg i fondbestämmelserna innebärande att andelsklasser införs. Samtidigt införs beskrivningar avseende fondens hållbarhetsarbete. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 4 mars 2021.

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Införande av andelsklasser i fonden

En fond kan ha flera andelsklasser med olika villkor. Förändringen i fonden innebär att fonden inför andelsklasser. Du som är kund i fonden får andelar i andelsklass A, som precis som tidigare inte är utdelande. Samtidigt startas en ny, utdelande andelsklass benämnd B. I samband med införandet får fondbestämmelserna närmare beskrivningar gällande utdelningsförfarandet. Fondens förvaltningsavgift 1,5 % ändras inte och blir densamma i båda andelsklasserna.

Beskrivning avseende fondens hållbarhetsarbete

För att förtydliga fondens hållbarhetsarbete införs en beskrivning av hur fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar samt beskrivning av hur fonden tillämpar exkluderande kriterier avseende verksamheter som väljs bort. Mer information om kriterierna finns i fondbolagets policies kring miljö- och sociala hänsyn, verksamheter vi väljer bort, markpolitik och ägarengagemang, samt i fondens informationsbroschyr.

Ytterligare information

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i SEB Fastighetsfond Norden. Vi vill dock uppmärksamma att byte eller försäljning kan medföra skatteeffekter.

 

Fondnamn

Andelsklass

ISIN

Gällande förvaltningsavgift

SEB Fastighetsfond Norden

A) Icke utdelande

SE0000433096

1,5 %

SEB Fastighetsfond Norden

B) Utdelande

SE0015531330

1,5 %

Uppdaterad produktdokumentation som faktablad och informationsbroschyr publiceras den 4 mars 2021 på www.seb.se/fonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.