Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i SEB Danish Mortgage Bond Fund

Vi kommer att genomföra förändringar i SEB Danish Mortgage Bond Fund* gällande fondens jämförelseindex och möjlighet till derivatanvändning. Förändringarna träder i kraft den 2 maj 2022.

Jämförelseindex

Den danska marknaden för bostadsobligationer har förändrats och fondens jämförelseindex kommer att anpassas för att bättre spegla den faktiska fördelningen av obligationer på marknaden.

Fondens jämförelseindex kommer att bestå av följande index:

60 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index
25 % Bloomberg Series E-Denmark Govt All > 1 Yr Bond Index
15 % Nykredit Constant Maturity 3Y Non-callable Index

Tidigare och fram till den 2 maj har fondens jämförelseindex bestått av följande index:

75 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index
25 % Bloomberg Series E-Denmark Govt All > 1 Yr Bond Index

Derivatanvändning

Fonden kommer att kunna använda derivat för att nå sina investeringsmål, för risksäkring samt av andra förvaltningsskäl. Derivat inkluderar terminer, optioner, warranter och vissa swappar.

Hur du som kund påverkas

Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på ditt fondsparande påverkas, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Handelsinformation 

Önskar du lösa in ditt innehav i fonden innan förändringarna träder i kraft gäller följande:

Viktiga datum

  • 29 april 2022: Sista möjligheten om du vill sälja fonden innan förändringarna träder i kraft är före bryttiden detta datum
  • 2 maj 2022: Förändringarna genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonden. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Berörda andelsklasser och ISIN

Andelsklass ISIN
C (EUR) LU0337316391
C (H-CHF) LU0770226511
C (H-DKK) LU0784737032
IC (EUR) LU1545248863
IC (H-CHF) LU1598227889
IC (H-DKK) LU2059846316
IC (H-SEK) LU1545248780
IC (H-SGD) LU2030514504
IC (H-USD) LU2030514686
ID (EUR) LU0337316045
ID (H-NOK) LU2086634883
ID (H-SEK) LU0337316128
ID (H-SGD) LU2030514769
ID (H-USD) LU2030514843
UC (EUR) LU1726278622
UC (H-SEK) LU2439758835
ZC (EUR) LU1822878812
ZC (H-CHF) LU2059846662
ZD (EUR) LU1726278549

 

* Fondens legala namn är SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.