Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i SEB Corporate Bond EUR - Lux och SEB Corporate Bond SEK - Lux

Då den genomsnittliga durationen på de europeiska och amerikanska obligationsmarknaderna för obligationer inom segmentet investment grade blivit längre under de senaste åren har även durationen för jämförelseindex till i SEB Corporate Bond EUR - Lux* och SEB Corporate Bond SEK - Lux** blivit längre. Utifrån dessa förändrade marknadsförhållanden förlängs portföljdurationen för fonderna.

Förändringar i duration

  • SEB Corporate Bond Fund EUR - Lux: Portföljdurationen ändras från 3–6 år till 3–7 år
  • SEB Corporate Bond Fund SEK - Lux: Portföljdurationen ändras från 3–8 år till 3–9 år

Jämförelseindex

Under 2021 ändrade indexleverantören namnen på jämförelseindex för båda dessa fonder. Det nya indexnamnet för SEB Corporate Bond Fund EUR - Lux är Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index och de nya indexnamnen för SEB Corporate Bond SEK - Lux är Bloomberg Euro Corporate Bond Index och Bloomberg USD Corporate Bond Index.

Hur du som kund påverkas

Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på ditt fondsparande påverkas, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Handelsinformation 

Önskar du lösa in ditt innehav i någon av fonderna innan förändringarna träder i kraft gäller följande:

Viktiga datum

  • 29 april 2022: Sista möjligheten om du vill sälja fonderna innan förändringarna träder i kraft är före bryttiden detta datum
  • 2 maj 2022: Förändringarna genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonden. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Berörda andelsklasser och ISIN

 

SEB Corporate Bond EUR - Lux

Andelsklass ISIN
C (EUR) LU0133008952
D (EUR) LU0133010263
UC (EUR) LU1791748806
ZC (EUR) LU1726278382
ZD (EUR) LU1726278465

 

SEB Corporate Bond SEK - Lux

C (SEK) LU0133012632
D (SEK) LU0133012806
IC P (SEK) LU1057376029
UC (SEK) LU1895565601

 

*Fondens legala namn är SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR
*Fondens legala namn är SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund SEK

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.