Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i fonderna i fondparaplyet SEB Fund 5

Vi har gjort övergripande förändringar i prospektet i fondparaplyet SEB Fund 5. Förändringarna syftar till att göra prospektet kortare och mer lättläsligt. Förändringarna träder i kraft den 31 mars 2022.

Sammanfattning av förändringarna:

  • Enhetliga beskrivningar av fonderna: Var och en av fonderna beskrivs på ett jämförbart sätt på sin egen sida (ibland två sidor) i avsnittet "Beskrivningar av fonder". Allmän information visas i övriga avsnitt.
  • Riskdefinitioner flyttade till slutet av avsnittet: För att undvika upprepad riskinformation för varje fond listar vi i det nya prospektet de relevanta huvudriskerna för varje fond i den fondens beskrivning, och definitionerna av riskerna visas nu efter den sista fondens beskrivning.
  • Uppdaterad information om tillgängliga andelsklasser på hemsidan: Prospektet innehåller fortfarande kostnadsinformation för andelsklasser, men ISIN-koder och annan information om andelsklasser finns tillgänglig via fondlistan på seb.se.
  • Prospektet kommer inte längre att visa insättnings- och uttagsavgifterna: Information om avgifterna kommer även fortsättningsvis att finnas tillgänglig via fondlistan på seb.se.
  • Insättnings- och uttagsavgifter har tagits bort från alla andelsklasser. Även om möjligheten har funnits i ett fåtal andelsklasser har vi sällan tagit ut dessa avgifter. Med den här uppdateringen tar vi bort möjligheten för framtida insättnings- och uttagsavgifter.

Fonder som ingår i SEB Fund 5:

SEB Corporate Bond EUR
SEB Corporate Bond SEK
SEB Danish Mortgage Bond Fund
SEB Dynamisk Räntefond
SEB Euro Bond Fund
SEB Euro Short Rate Fund
SEB Obligationsfond Flexibel SEKHistorisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.