Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i 43 svenska fonder

Vi vill informera om att fondbolaget SEB Investment Management har beslutat att genomföra förändringar i 43 av de svenska fonderna. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft den 12 februari 2021.

Syftet är att uppdatera fondernas fondbestämmelser genom att tydliggöra vissa beskrivningar samt i övrigt säkerställa att fondbestämmelserna är aktuella. Nedan redovisas några av de viktigaste förändringarna. Utförlig redogörelse av samtliga förändringar samt vilka fonder som omfattas framgår av bifogade kundunderrättelser.

Du som är kund i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Förändringar i korthet

• Förtydligande av att fonden inte är öppen för handel då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel till följd av att en eller flera av de marknader som fondens handel sker på är helt eller delvis stängda. Fonder i kundunderrättelse 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 och 9 omfattas.

• Borttagande av möjligheten för fondbolaget att ta ut en avgift om en fondandel innehafts kortare tid än 30 dagar. Möjligheten att ta ut en sådan avgift har inte tillämpats i någon av fonderna. Förändringen berör inte SEB Obligationsfond Flexibel SEK eftersom möjligheten inte finns idag. Fonder i kundunderrättelse 1, 2, 3, 5, 8 och 9 omfattas.

• För att förtydliga fondens hållbarhetsarbete har det i fondens fondbestämmelser införts en beskrivning av hur fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar samt beskrivning av hur fonden tillämpar exkluderande kriterier avseende verksamheter som väljs bort. Fonder i kundunderrättelse 1, 3, 4 och 10 omfattas. För fonder som sedan tidigare har en sådan beskrivning har denna uppdaterats. Fonder i kundunderrättelse 2, 5, 6 och 7 omfattas.

• Borttagande av möjligheten att välja hur eventuell utdelning betalas ut. Eventuell utdelning kommer efter förändringen att ske som utbetalning till konto. För SEB Hållbarhetsfond Sverige Index kommer eventuell utdelning ske i form av utfärdande av nya fondandelar. För Ethos Räntefond och Ethos Aktiefond kommer eventuell utdelning ske genom utdelning till konto. Fonder i kundunderrättelse 3, 6, 7 och 9 omfattas.

Uppdaterad produktdokumentation såsom informationsbroschyr och faktablad finns från och med februari 2021 på www.seb.se/fonder

 

1. Kundunderrättelse - svenska fonder

2. Kundunderrättelse - SEB FRN Fond, Hållbarhetsfond, Teknologifond, WWF Nordenfond

3. Kundunderrättelse - Stiftelsefond Balanserad

4. Kundunderrättelse - SEB Nano Cap

5. Kundunderrättelse - SEB Obligationsfond SEK

6. Kundunderrättelse - SEB Stiftelsefond Sverige_Utland

7. Kundunderrättelse - Institutionell Obligationsfond 

8. Kundunderrättelse - Charlottesfond, Hercules Fonden, Sophiahemmets Fond, Hållbar Faktor EM_Global

9. Kundunderrättelse - SEB Hållbarhetsfond Sverige Index, Ethos aktiefond_räntefond

10. Kundunderrättelse - SEB Emerging Marketsfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.