Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Byte av jämförelseindex i SEB Swedish Value Fund

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

SEB Swedish Value Fund får ett nytt jämförelseindex. Fonden byter från MSCI Sweden Value Index till Solactive Sweden Value Index. Anledningen till bytet är att det nya indexet bättre speglar fondens value-inriktade investeringsstrategi. Det sker också andra förändringar i fondens fondbestämmelser. Förändringarna i fondbestämmelserna trädde i kraft den 7 mars 2024 och det nya jämförelseindexet börjar användas den 9 april 2024.

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte men du bör känna till förändringarna. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen.

Mer information finns i dokumentet nedan:

Förändringar i fondbestämmelserna för SEB Swedish Value Fund