Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar görs i fondbestämmelserna för SEB Företagsobligationsfond

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Nedan information rör de fondbestämmelser som finns publicerade på fondlistan för SEB Företagsobligationsfond och innebär bland annat att nya andelsklasser införs. Förändringarna i fondbestämmelserna trädde i kraft den 23 februari 2024 och de nya andelsklasserna startas den 4 april 2024.

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte men du bör känna till förändringarna. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen.

Mer information finns i dokumentet nedan:

Förändringar i fondbestämmelserna för SEB Företagsobligationsfond