Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fondbolaget SEB Investment Management AB förvaltar fonderna JRS Growth och JRS Wealth och det luxemburgska fondbolaget SEB Fund Services S.A. förvaltar fonderna JRS Global Growth och JRS Global Wealth. Fondbolagen har gemensamt beslutat att slå samman fonden JRS Growth med JRS Global Growth och fonden JRS Wealth med JRS Global Wealth. Kunder i JRS Growth och JRS Wealth erhåller andelar i en ny andelsklass i JRS Global Growth respektive JRS Global Wealth den 5 juni 2015.

Båda fondbolagen anser att SEB Fund Services S.A. är bättre lämpad att förvalta fonderna framöver och att de synergier som detta medför är till fördel för andelsägarna. Tillsynsmyndigheterna i respektive land har gett sitt godkännande till sammanläggningarna. Berörda kunder har informerats och behöver inte göra något med anledning av detta och värdet på fondsparandet påverkas inte av sammanläggningen.

Följande tider och datum gäller för sammanläggningarna:

  • Den 3 juni 2015 klockan 15:30 stänger JRS Growth och JRS Wealth för både nyteckning och inlösen.
  • Den 5 juni genomförs sammanläggningen
  • Den 8 juni 2015 öppnar JRS Global Growth och JRS Global Wealth för handel igen.

JRS Wealth
Andelsklass: Icke utdelande
ISIN-kod: SE0002307942
Fondnr: 733

JRS Global Wealth 
Andelsklass: Icke utdelande (ny andelsklass)
ISIN-kod: LU1084806881
Fondnr: 591
Fondens fullständiga namn är JRS SICAV 2 - JRS Global Wealth

JRS Growth
Andelsklass: Icke utdelande
ISIN-kod: SE0002307959
Fondnr: 734

JRS Global Growth 
Andelsklass: Icke utdelande (ny andelsklass) 
ISIN-kod: LU1084807939
Fondnr: 590
Fondens fullständiga namn är JRS SICAV 2 - JRS Global Growth