Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fondsammanläggningar genomförda den 15 november 2021

Samtliga SEB Strategifonder, de överlåtande fonderna, sammanlades med SEB Active-fonder, de mottagande fonderna, den 15 november 2021. Efter sammanläggningarna upplöstes de överlåtande fonderna.

Information om sammanläggningarna publicerades den 27 september 2021.

Följande fonder är berörda:

Överlåtande fond Mottagande fond
SEB Strategi Defensiv SEB Active 20
SEB Strategi Balanserad SEB Active 30
SEB Strategi Möjlighet SEB Active 55
SEB Strategi Tillväxt SEB Active 80

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonderna. Där hittar du också fondernas faktablad och informationsbroschyrer.