Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fondsammanläggning genomförd den 11 februari 2022

Den Finlandregistrerade SEB Global High Yield Fund, den överlåtande fonden, sammanlades med den Luxemburgregistrerade SEB Global High Yield Fund, den mottagande fonden, den 11 februari 2022. Efter sammanläggningen upplöstes den överlåtande fonden.

Information om sammanläggningen publicerades den 28 december 2021.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.