Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fonder stängda för handel

Rådande marknadsoro har lett till väldigt begränsad likviditet på den nordiska företagsobligationsmarknaden, vilket medför en mycket osäker prisbild. Med anledning av detta har vi inte kunnat beräkna tillförlitliga andelskurser, NAV, för bifogade fonder. Detta innebär att fonderna är stängda för handel den 19 mars 2020 och tillsvidare. Ordrar lagda efter bryttiden 15.30 den 18 mars 2020 kommer att genomföras när fonderna öppnar för handel igen. 

Berörda fonder

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.