Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Delning av SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag – Lux genomförd den 10 februari 2023

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag – Lux* delades den 10 februari 2023 upp i två fonder**.

Information om delningen av SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag – Lux publicerades den 30 november 2022.

* Fondens legala namn var SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

** Fondens nya legala namn är SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund och den nyöppnade fondens legala namn är SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2