Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Byte av jämförelseindex i SEB Swedish Value Fund

Från och med den 22 juli 2020 jämförs utvecklingen i SEB Swedish Value Fund med ett nytt jämförelseindex. Fonden byter från nuvarande SIX Portfolio return index till MSCI Sweden Value Index. Anledningen till bytet är att det nya indexet bättre speglar fondens value inriktade investeringsstrategi. Förändringen är godkänd av Finansinspektionen. 

Bytet av jämförelseindex avser även fondens riskbedömningsmetod och innebär att fondens referensportfölj, vid beräkningen av fondens risk och sammanlagda exponering, ändras från nuvarande SIX Portfolio Return index till MSCI Sweden Value Index.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men eftersom du är kund i fonden är det viktigt att du känner till förändringen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.