Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ansökan om justerat fondandelsvärde i SEB Nordenfond

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Vi på fondbolaget SEB Investment Management AB har ansökt om tillstånd hos Finansinspektionen för att få tillämpa likviditetsverktyget justerat fondandelsvärde, så kallad swing pricing, i SEB Nordenfond. Skälet till ansökan är att vi vill skydda befintliga andelsägare vid betydande flöden i fonden, det vill säga när det sker stora insättningar eller uttag. Detta görs genom att omfördela transaktionskostnader till de kunder som genom teckning eller inlösen av fondandelar har orsakat dem. Vi återkommer med mer information efter finansinspektionens godkännande.