Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar görs i fondbestämmelserna för SEB Emerging Marketsfond

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Nedan information rör de fondbestämmelser som finns publicerade på fondlistan för SEB Emerging Marketsfond. Förändringarna i fondbestämmelserna träder i kraft den 8 mars 2024. 

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte men du bör känna till förändringarna. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen.

Införande av andelsklasser i fondbestämmelserna: Förändringarna i fonden innebär att andelsklasser införs i fondbestämmelserna. Nuvarande andelsägare i fonden innehar andelar i andelsklass A. Samtidigt införs fyra nya andelsklasser, benämnda B, C, D och E i fondbestämmelserna. Dessa andelsklasser är inte startade, vilket innebär att det inte är möjligt att teckna andelar i dessa.

Förtydligande av förvaringsinstitutets uppgifter och ansvar: Paragraferna som avser förvaringsinstitutets uppgifter och ansvar har uppdaterats för att se till att de är i linje med gällande bestämmelserna i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
 

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fondlista och via våra kontor när förändringarna träder i kraft.