Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ändrad portföljduration i SEB Korträntefond USD - Lux

Den genomsnittliga portföljdurationen för SEB Korträntefond USD – Lux* kommer att ändras. Den genomsnittliga durationen har varit högst 1 år och den nya genomsnittliga durationen kommer att kunna variera mellan 1 och 3 år. Förändringen träder i kraft den 1 december 2022.

Förändringen görs för att klargöra att fonden inte är en penningmarknadsfond. Förändringen kan medföra att en ombalansering av fondens innehav sker, vilket kan ge upphov till mindre transaktionskostnader.

Som kund i fonden behöver du inte göra något med anledning av detta och värdet av dina fondandelar påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringen. Vill du sälja dina andelar innan förändringen träder i kraft måste detta göras innan bryttiden den 30 november 2022.

Berörda andelsklasser och ISIN

Andelsklass ISIN
C (USD) LU0011924932
UC (USD) LU2249630505

 

* Fondens legala namn är SEB Fund 4 – SEB USD Currency Fund

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.