Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Riktlinjer om lobbying och oetisk påverkan

SEB har tydliga riktlinjer om oetisk påverkan, både inom affärsverksamhet och i samhället i övrigt.

  • Alla handlingar och beslut ska följa lagar, föreskrifter och annat externt regelverk såväl som interna regler och policys.
  • SEB-koncernen ska följa relevanta externa och interna restriktioner (med iakttagande av transparens och korrekthet) när det gäller att ge och ta emot gåvor samt oacceptabla förmåner för att undvika varje antydan till muta eller korruption.
  • SEB-koncernen ska inte stödja politiska partier genom donationer eller på annat sätt.
  • Varje handling eller beslut ska genomföras så att det kan granskas av andra.

Kommunikation med övervakande myndigheter

Vi strävar efter att ha goda relationer till de övervakande myndigheterna i de länder där vi verkar.

Alla kontakter med övervakande myndigheter måste koordineras med Group Compliance.

Nyttig konkurrens och undvikande av hämmande handelsmetoder

Vi lyder alla regler som rör nyttig konkurrens och så kallade orättvist hämmande handelsmetoder i de länder där vi verkar.

Därför undviker vi situationer som kan leda till olagligt beteende som motverkar konkurrens, som exempelvis:

  • förslag från konkurrenter att dela prisinformation eller annan konkurrerande marknadsinformation, eller att dela upp marknaden eller kunderna,
  • försök av befintliga eller blivande kunder att hindra oss från att ingå affärsrelationer eller ingå överenskommelser med en annan kund, och
  • diskussioner om konkurrenskänsliga ämnen som priser, prissättning, kostnader och marknadsstrategier.