Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Småbolagsfonder

Vill du investera i små eller medelstora bolag med tillväxtpotential? Våra småbolagsfonder investerar både i Sverige, Europa och Nordamerika. Du kan välja småbolagsfonder med olika inriktning på branscher och geografier.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Fördelar med att spara i våra småbolagsfonder:

  • Mindre bolag är mer känsliga än stora bolag vid kurssvängningar, men samtidigt är tillväxtpotentialen större och möjligheten till en bra avkastning.  

SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.