Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Räntefonder

Med våra räntefonder får du ett bekvämt sparande med låg risk som passar i de flesta marknadslägen, men samtidigt med möjlighet till avkastning.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Vårt utbud av produkter sträcker sig från mer traditionella penningmarknadsinstrument och obligationer med fokus på Norden till globala kreditmandat inom både Investment Grade, högre kreditvärdighet, och High Yield, med lägre kreditvärdighet. 

Våra räntefonder passar dig som:

  • Vill få möjlighet till en bättre avkastning än på ett sparkonto, men till en lägre risk än ett aktiesparande
  • Vill ha ett bra komplement till aktiemarknaden

SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.