Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kort om våra fonder

Lär känna våra förvaltare och få ​en uppdatering om några av våra​ mest populära fonder.​

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

"Varför investera i klimatet?"

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. SEB Climate Focus High Yield investerar i högavkastande företagsobligationer emitterade av bolag som tar sig an dessa utmaningar. Möt fondförvaltarna Charlotte Lind och Peter Tram som berättar om varför de tror att en investering i klimatet är en investering för framtiden.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.