Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Helhetsfonder

Våra helhetsfonder erbjuder bekväma paketlösningar för dig som vill få tid till annat än placeringar. Allt du behöver göra är att välja en risknivå – resten tar förvaltningsteamet hand om.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Exempelvis:

  • Val av aktier, räntebärande värdepapper och fonder, exempelvis alternativa investeringar.
  • Globalt fokus med aktiv fördelning mellan olika tillgångsslag baserat på aktuell marknadssyn
  • Regelbunden risk- och portföljhantering

Fördelar med att spara i SEB:s helhetsfonder:

  • Ett helt sparpaket i en enda fond
  • God riskspridning mellan marknader och tillgångsslag
  • Våra förvaltare tar hand om ditt sparande och gör omplaceringar vid behov

SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.