Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

Våra fonder

  • Vi erbjuder en bred palett av fonder samt skräddarsydd förvaltning för såväl privatkunder som institutionella kunder.
  • Vi har över 140 fonder och 672 miljarder kronor* under förvaltning.
  • Vi integrerar hållbarhet i alla våra investeringsbeslut

*Data per 31/12/2020.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Läs om våra fonder

Ytterligare information om våra fonder

För många av våra fonder framtas särskilda mer djupgående portföljrapporter som primärt riktar sig mot professionella kunder. Vänligen kontakta din rådgivare om du önskar ta del av dessa rapporter. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365.

Läs mer om fondernas kostnader →

Se fondernas innehav →

Kontakta oss

Maila tills oss på investmentmanagement@seb.se

Om du inte är nöjd

Om du känner dig missnöjd, eller om du tycker att något inte har gått rätt till, ber vi dig kontakta oss. 

Kontakta oss genom vårt formulär på seb.se


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.