Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Utdelning i SEB:s fonder maj 2023

Utdelningar i de fonder eller fonder med utdelande andelsklasser som har utdelningstillfälle i maj sker torsdagen den 25 maj och onsdagen 31 maj 2023 för majoriteten av SEB:s fonder. Utdelningsbeloppen finns synliga på anslutet konto veckan efter. Då har skatt automatiskt dragits av – för de kunder som beskattas för utdelning – samt rapporterats till Skatteverket.

Sammanställning av utdelningsbeloppen

Via länken nedan finns en sammanställning av utdelningsbeloppen. Dessa är angivna i svenska kronor (SEK) för svenska fonder/andelsklasser och för Luxemburgregistrerade fonder/andelsklasser som har basvaluta i SEK. För Luxemburgregistrerade fonder/andelsklasser i EUR eller USD anges utdelningsbeloppet i respektive valuta. I samband med utdelningstillfället kommer detta belopp att växlas till SEK till då gällande valutakurs.
 
Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder inte längre skatteskyldiga för inkomsterna i fonden. De flesta svenska fonder upphörde därför att lämna utdelning 2013. Beskattningen i fonden har ersatts av en schablonskatt som betalas av de som äger andelar i fonden.
 
Sammanställning utdelningar SEB maj 2023.
 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Vissa av fonderna har klassificerats som fonder med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på www.seb.se/fonder för att läsa mer om fonderna. Där hittar du också fondernas faktablad och informationsbroschyr.