Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Den 24 april 2015 är det utdelning i fonderna Ethos aktiefond och Ethos Räntefond. Den utdelning som betalas ut i år grundar sig på 2014 års bokslut för fonderna.

Ethos aktiefond
fondnummer: 542
ISIN: SE0001714676
Utdelning per andel:0,60 SEK

Ethos Räntefond
fondnummer: 541
ISIN: SE0001702416
Utdelning per andel:0,29 SEK

Utdelande fonder riktar sig mot institutioner och stiftelser

Observera att de flesta utdelande fonder främst riktar sig mot institutioner och stiftelser. De flesta svenska fonder har under 2013 upphört att lämna utdelning, mot bakgrund av ny fondlagstiftning i Sverige 2012. Nu när utdelningar är föremål för beskattning är det normalt mer förmånligt för privatpersoner att investera i icke utdelande fonder.