Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Utdelning i Ethos Aktiefond 9 april 2021

Fonden Ethos Aktiefond, med ISIN-kod SE0001714676, har utdelning fredagen den 9 april 2021. Utdelningen är 0,8 kronor per andel och i procent är 4,10 procent. Utdelningen finns tillgängliga på andelsägarnas konto inom ett par bankdagar efter utdelningsdagen. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.