Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Utdelning i Ethos Aktiefond 3 april 2020

Fonden Ethos Aktiefond, med ISIN-kod SE0001714676, har utdelning fredagen den 3 april 2020. Utdelningen är 0,6976 kronor per andel och finns tillgängliga på andelsägarnas konto inom ett par bankdagar efter utdelningsdagen.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.