Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB Latinamerikafond stängd för handel

På grund av kraftigt fall på den Brasilianska aktiemarknaden samt medföljande börsstopp kan ingen andelskurs, NAV, beräknas för SEB Latinamerikafond per den 12 mars 2020, vilket medför att fonden är stängd för handel.
Den handel som registrerats i fonden efter bryttiden 15,30 den 11 mars 2020, genomförs när fonden återigen kan kurssättas.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.