Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB IM släpper hållbarhetsrapport med höjdpunkter och framsteg

2022 präglades av en ännu högre aktivitetsnivå för SEB Investment Management som aktiva ägare. I syfte att underlätta dialogen med våra kunder om vårt hållbarhetsarbete publicerades hållbarhetsrapporten för SEB IM förra veckan, där några investerings Case lyfts fram.

"- 2022 var ett turbulent år för investeringar i stort men vi är stolta över att kunna säga att vårt arbete och fokus på aktivt ägande och hållbarhet intensifierades inom många områden," säger Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef på SEB Investment Management.

SEB IM röstade på 680 årsstämmor och vi förde 2 700 dialoger med bolag om hållbarhet och bolagsstyrningsfrågor. Vi nådde vårt mål när det gäller kvinnor i styrelser där vi suttit i valberedningarna. Koldioxidutsläppen som finansieras av våra investeringar har minskat med mer än 40 procent sedan 2019, till stor del tillskrivna avyttringar från fossilt bränsle- och kraftproduktionsbolag.

Vi såg ett ökat intresse från våra kunder för fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder) och vi fortsatte att fokusera på engagemangsteman som är viktiga för våra kunder, såsom att bekämpa klimatförändringar och rent vatten.

Vårt arbete uppmärksammades på internationell nivå och vi fick två utmärkelser från Citywire Gender Diversity Awards 2022 och nominerades till PRI Awards. Läs mer i hela rapporten eller sammanfattningen av rapporten här:

Hela hållbarhetsrapporten 2022 (pdf)

Sammanfattning (pdf)