Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Ny andelsklass införs i SEB Hållbarhetsfond Global

Fondbolaget har beslutat att göra ett tillägg i fondbestämmelserna innebärande att en ny andelsklass införs i SEB Hållbarhetsfond Global.

Förändringarna i fondbestämmelserna innebär att det införs en ny icke utdelande andelsklass, benämnd C. Fondens inriktning, risknivå eller egenskaper i övrigt ändras inte och befintliga kunder i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information.

En fond kan ha flera andelsklasser och SEB Hållbarhetsfond Global har innan denna förändring två andelsklasser. Olika andelsklasser kan ha olika villkor, exempelvis valuta, utdelning eller ej, förvaltningsavgift samt även villkor för distribution.

Den nya andelsklassen C, är endast öppen för försäkringsföretag som investerar i fonden inom ramen för ett diskretionärt avtal med placeringsberättigad. För denna andelsklass utgår ingen distributionsersättning från fondbolaget.

Finansinspektionen har godkänt införandet av den nya andelsklassen samt även andra uppdateringar så som språkliga justeringar i fondbestämmelserna och samtliga ändringar trädde i kraft den 22 februari 2019.