Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet


I en ny rapport från Fair Finance Guide granskas asiatiska bankers finansiering av palmoljeföretag, med anledning av dessa bolags påverkan på regnskogen i Indonesien.

SEB:s fondbolag har inga innehav i de berörda bankerna i sina aktivt förvaltade fonder, utan endast i indexfonder, som enligt respektive fondbestämmelser måste spegla sitt specifika index.

När det gäller indexfonder används fondens förbestämda exkluderingskriterier vid kontroll av investeringar, enligt fondens fondbestämmelser. Analys av investeringar ur ett bredare perspektiv genomförs vid aktiva investeringar. Vid analys av banker inför aktiva investeringsbeslut beaktas affärsmodell och hållbarhetsarbete på samma sätt som till exempel lönsamhet och kreditrisker.

SEB har ett engagemang för palmoljefrågan generellt och fokuserar dialogerna kring detta på våra aktiva investeringar.