Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Från SEBs fondbolags sida ser vi en industriell logik i affären men efter en noggrann utvärdering är vi tveksamma till priset. Såsom budet nu ligger anser vi att utbytesförhållandena ger en alltför generös värdering av Lindorff och därmed inte ligger i Intrum Justitias aktieägares bästa intresse.

Sedan den föreslagna affären presenterades har vi tillsammans med andra ägare fört en dialog med Nordic Capital om det föreslagna utbytesförhållandet, men inte lyckats enas om förändring av villkor.

Under rådande villkor avser därför SEBs fondbolag att rösta nej till den föreslagna affären med Lindorff.