Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

I Kapitaltäckningsrapporten lämnar SEB Investment Management AB information kring kapitaltäckning. Informationen finns också med i årsredovisningen och ger en fördjupad bild av de risker som finns i verksamheten och den kapitalbas som bolaget håller för att täcka dessa risker. 

Kapitaltäckningsrapporten uppdateras kvartalsvis.

Kapitaltäckningsrapporten mars 2015