Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förstärkt hållbarhetsarbete och ytterligare fonder byter namn

Som beskrivet i vår artikel från den 3 maj 2021 har SEB Investment Management antagit en ny, uppdaterad hållbarhetspolicy som innebär att alla våra fonder inför samma höga nivå av hållbarhet.

När vi nu arbetar med samma metoder och ambitionsnivå i förvaltningen av alla våra fonder finns det inte längre ett behov av att göra skillnad mellan ”hållbara” och andra fonder. SEB Investment Management har därför beslutat att ta bort benämningen ”Hållbar” i våra fonders namn. Nedan fonder byter namn den 4 juni 2021. 

Läs mer om bakgrunden i vår artikel från den 3 maj 2021. 

Berörda fonder

Nuvarande namn Nytt namn
SEB Hållbarhetsfond Sverige - Lux  SEB Sweden Equity Fund
SEB Hållbar Global Indexnära - Lux SEB Global Indexnära - Lux
SEB Hållbar USA Indexnära - Lux SEB USA Indexnära - Lux
SEB Sustainability Fund Global SEB Global Equity Fund

Se listan över fonder inklusive tillhörande ISIN i dokumentet nedan: 

Du kan läsa mer om fondbolagets hållbarhetsarbete och vår uppdaterade hållbarhetspolicy på seb.se/fondbolaget. 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.