Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Förändring av ansvarig förvaltare för vissa svenska och nordiska aktiefonder

Vi vill informera om att Tommie Saukkoriipi respektive Kalle Winbo tar över huvudansvaret för förvaltningen av några av fondbolaget SEB Investment Managements svenska och nordiska aktiefonder då den tidigare ansvarige förvaltaren, Jonas Linell, valt att lämna SEB.

Tommie Saukkoriipi tar över huvudansvaret för förvaltningen av SEB WWF Nordenfond och SEB Swedish Value Fund, samt tar även över som huvudansvarig förvaltare av SEB Sverigefond, som tidigare förvaltats tillsammans med Caroline Forsberg.

Kalle Winbo tar över som huvudansvarig förvaltare av SEB Ethos Aktiefond.

De nya ansvariga förvaltarna har båda lång erfarenhet av förvaltning av svenska och nordiska aktiefonder och är sedan tidigare del av det svenska och nordiska aktieteamet. Fondernas fundamentala förvaltningsmodeller förblir desamma.

Följande fonder och andelsklasser påverkas:

Fond, andelsklass ISIN
SEB WWF Nordenfond, A SE0000691750
SEB Swedish Value Fund, A SE0001838004
SEB Swedish Value Fund, B SE0007982970
SEB Sverigefond, A SE0000775298
SEB Ethos Aktiefond, A SE0001714676

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.