Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Fondsammanläggning genomförd den 14 juni 2021

SEB Nordamerikafond, den överlåtande fonden, sammanlades med SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag, den mottagande fonden, den 14 juni 2021. Efter sammanläggningen upplöstes den överlåtande fonden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.