Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Fondsammanläggning genomförd den 2 juli 2021

SEB Rysslandfond och SEB Östeuropafond ex Ryssland, de överlåtande fonderna, sammanlades med SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag den 2 juli 2021. Efter sammanläggningen upplöstes de två överlåtande fonderna.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.