Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Faktorfonder – lansering av två nya likaviktade aktiefonder

Utbudet av SEB-fonder utökas med två nya aktivt förvaltade fonder SEB Hållbar Faktor Global placerar globalt i utvecklade länder och SEB Hållbar Faktor Emerging Markets placerar enbart i tillväxtländer, så kallade Emerging Markets.

Fondens förvaltare använder sig av en kvantitativ och regelbaserad investeringsprocess och placerar endast i bolag med höga hållbarhetskrav. Faktorn likaviktning används i portföljkonstruktionen vilket innebär att förvaltaren strävar efter att investera lika mycket i vart och ett av de bolag som ingår i portföljen. I samband med lanseringen av fonderna startas tre andelsklasser i vardera fonden.