Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Delning av SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag – Lux genomförd den 10 februari 2023

SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag – Lux* delades den 10 februari 2023 upp i två fonder**.

Information om delningen av SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag – Lux publicerades den 30 november 2022.

* Fondens legala namn var SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

** Fondens nya legala namn är SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund och den nyöppnade fondens legala namn är SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonderna har klassificerats som fonder med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonderna. Där hittar du också fondernas faktablad och informationsbroschyr.