Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Byte av index i SEB FRN Fond Hållbar och SEB Företagsobligationsfond Hållbar

Från och med den 1 juni 2020 jämförs utvecklingen i fonderna SEB FRN Fond Hållbar samt SEB Företagsobligationsfond Hållbar med nya jämförelseindex. Anledningen till bytet är att tidigare indexleverantör Nasdaq stängt ner det gamla jämförelseindexet fredagen den 29 maj. Ny indexleverantör blir istället Solactive AG.

SEB FRN Fond Hållbar ändrar jämförelseindex från NOMX Credit SEK Rated FRN Total Return index till Solactive SEK FRN IG Credit Index, ett ränteindex för FRN-obligationer utgivna i svenska kronor.

SEB Företagsobligationsfond Hållbar ändrar jämförelseindex från Nasdaq OMX Credit SEK Rated till Solactive SEK IG Credit Index, ett företagsobligationsindex för krediter utgivna i svenska kronor.

Av samma anledning uppdateras fondbestämmelserna i SEB Företagsobligation Hållbar avseende fondens riskbedömningsmetod vilket innebär att fondens referensportfölj, vid beräkningen av fondens risk och sammanlagda exponering, ändras från nuvarande Nasdaq OMX Credit SEK Rated till Solactive SEK IG Credit Index.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men eftersom du är kund i fonden är det viktigt att du känner till förändringarna.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.