Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Byte av förvaltare i SEB Europafond Småbolag

Vi har tidigare meddelat att SEB Investment Management AB från och med den 1 januari 2020 förvaltar SEB Europafond Småbolag via sin danska filial.

Vi vill nu också informera om att ansvaret för förvaltningen har förts över till det Köpenhamnsbaserade teamet för Europeiska Småbolag, med Anders Knudsen och Lars Knudsen som gemensamt ansvariga förvaltare. Förvaltarna ansvarar sedan tidigare för den Lux registrerade fonden SEB European Equity Small Caps. Förvaltningen av fonderna baseras på fundamental bolagsanalys.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.seb.se/fonder.