Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB har höga ambitioner när det gäller hållbarhet och har under de senaste åren ytterligare förstärkt sitt hållbarhetsarbete. Att aktivt arbeta med hållbara och ansvarsfulla investeringar är därmed centralt i fondbolagets dagliga verksamhet. Under 2019 har vi som ambition att ta ytterligare ett steg och göra om SEB:s största fond – SEB Världenfond – med cirka 39 miljarder kronor i förvaltning till en fond med ännu mer hållbar inriktning.

Mer information om kommande förändringar för fonden kommuniceras i så fall efter att bolaget slutligen fastställt förändringarna och eventuella ändringar i fondens fondbestämmelser har godkänts av Finansinspektionen.