Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

Ränteförvaltning

Vårt utbud av produkter sträcker sig från traditionella penningmarknads-, obligations- och kreditmandat med fokus på Norden, till mandat inom danska bostadsobligationer liksom globala kreditmandat inom både Investment Grade och High Yield.

Vår expertis

Utöver en lång erfarenhet inom traditionell ränteförvaltning, var vi mycket tidiga med att bygga upp en stark kreditförvaltning. I Danmark har vi också under en längre tid mycket framgångsrikt förvaltat danska bostadsobligationer. Under senare år har vi byggt upp kompetens och produkter kring det växande området "impact investing", det vill säga investeringar som syftar till att bidra positivt ur ett socialt och miljömässigt perspektiv utöver finansiell avkastning.

Investeringsprocess

Vår ränteförvaltning kännetecknas av en kombination av djup fundamental makro- och kreditanalys i kombination med ett starkt kvantitativt modellstöd. Hållbarhet är en integrerad del av investeringsprocessen och bland de produkter med en tydlig ”impact profil” som teamen förvaltar märks bland annat SEB Green Bond Fund och våra mikrolånefonder.

Team

Våra förvaltare har lång erfarenhet och djup kompetens inom sina respektive områden och vi jobbar med såväl fonder som diskretionära mandat. Ränteförvaltningen bedrivs både från Sverige, Danmark och Finland med olika fokusområden.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.