Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fastighetsteamet

Fastighetsteamet etablerar och förvaltar fastighetsfonder och diskretionära mandat med direktägda fastigheter som underliggande tillgång. Fokus är att ge professionella investerare god avkastning genom aktiv förvaltning.

Nyckeltal

40 mdkr
Teamet förvaltar idag fastigheter för ca 40 miljarder kronor
5
fonder
2000
lägenheter har byggts

Våra fonder

De förvaltade fastighetsfonderna Domestica och Arkadia fokuserar på bostäder vilket över tid förväntas ge en stabil inflationssäkrad avkastning. Domestica riktar in sig på regionstäder med stark tillväxt medan Arkadia riktar sig mot små tillväxtorter. Båda fondkoncepten fokuserar på klimatsmarta hyresrätter i Sverige. Det diskretionära mandatet för Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, en av Sveriges största kommersiella fastighetsägare, fokuserar på centralt belägna fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Investeringsprocess

Fastighetsteamet har skapat dokumenterat bra avkastning mot jämförbara index under lång tid och har en välbeprövad transaktionsmodell där bedömning av segment, geografi och det enskilda objektet görs.

Hållbarhet

Hållbarhet är en självklar del av den marknadsledande process för upphandling och kontroll av fastighetsförvaltning som använts under många år där även stort fokus läggs på värdeskapande investeringar.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.