Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Aktieförvaltning

Diskretionär aktieförvaltning har varit en viktig del av SEB:s erbjudande under en lång tid. Idag har vi utvecklat vår aktieförvaltning till att ha en global räckvidd och vi investerar på de flesta marknader runt om i världen.

Två förvaltningsmetoder

Vi har en lång tradition av aktieförvaltning och tillämpar två olika förvaltningsmetoder – fundamental eller kvantitativ – för våra olika aktiefonder. Den fundamentala aktieförvaltningen, som främst tillämpas på våra hemmamarknader, kännetecknas av djupgående fundamental analys där bland annat möten med bolagens ledningar är centralt för att få en djup förståelse för bolagen och deras affärsmodeller. I våra kvantitativa förvaltade fonder använder vi oss av sofistikerade, moderna metoder för att på ett systematiskt sätt analysera aktiemarknaderna genom att samla in och analysera stora mängder data från hela världen.

Hållbarhet

Gemensam nämnare för båda metoderna är att vi aktivt integrerar hållbarhet i investeringsprocesserna och att fokus är på att skapa värde långsiktigt.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.