Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vår förvaltning

Bild på kolleger som sitter runt ett mötesbord.

SEB Investment Management är en av de största kapitalförvaltarna i Norden med 831 miljarder kronor (*Data per 31/12/2021) i förvaltat kapital. Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom alla tillgångsslag – aktier, räntor, alternativa investeringar och multi management – och cirka 100 portföljförvaltare. Vi strävar efter att uppnå hög riskjusterad avkastning i kombination med rigorösa riskhanteringsprocesser och säkerställa våra fonders mål för hållbar investering.

Diskretionär portföljförvaltning

SEB Investment Management bedriver diskretionär portföljförvaltning. Bolaget har endast kunder som bedöms vara professionella och hållbarhetskriterierna är satta i varje enskilt kontrakt.

Investeringsrådgivning

SEB Investment Management har tillstånd att lämna investeringsråd avseende finansiella instrument samt andra tillgångar som fondbolaget förvaltar. Vidare lämnar SEB Investment Management råd gällande investeringar i fastigheter. Fondbolaget erbjuder endast rådgivningstjänster till instutionella investerare, som bedöms vara professionella, och hållbarhetskriterierna är satta i varje enskilt kontrakt.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.