Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Organisation

Styrelsens ledamöter

Johan Wigh, ordförande, extern ledamot, artner, advokatfirman Törngren Magnell Stockholm

Mikael Huldt, extern ledamot, Head of Alternative Investments, AFA Insurance, Stockholm

Viveka Hirdman-Ryrberg, extern ledamot, professionell styrelseledamot och senior rådgivare med fokus på hållbarhet, förändringsarbete samt kommunikation.

Kjell Norling, extern ledamot, vd, PP Pension

Leif Almhorn, extern ledamot, vd för Almhorn & Partner AB

Louise Hedberg, extern ledamot, VD och senior rådgivare Penny to Pound AB

Ledande befattningshavare

Javiera Ragnartz, vd

Elisabet Jamal Bergström, vice vd och chef Hållbarhet & ägarstyrning

Fredrika Johnsson, chef Affärs- och produktutveckling 

Charlotte Falck, finanschef

Caroline Rifall, chefsjurist

Anna Frey, personalchef

Christian Lindstroem Lage, Chief Investment Officer

Andreas Wollheim, chef Fundamental aktieförvaltning och chef Trading & Treasury

Staffan Fredholm, chef Ränteförvaltning och Multi Management

Mika Vihtonen, chef Quantitative Investments & Liquid Alternatives

Övriga befattningshavare:

Victor Lang, chef Private Equity

Jonas Lindegren, chef Fastighetsförvaltning

Terese Cederlund, chef Riskkontroll

Fredrik Lundberg, ansvarig Regelefterlevnad, SEB

Johan Lindqvist, ansvarig Internrevision, SEB

Revisionsbolaget är Ernst & Young Aktiebolag och utsedd revisor är Daniel Eriksson.

SEB IM AB:s filial i Luxemburg

Matthias Ewald, filialchef SEB IM AB:s filial i Luxemburg

SEB IM AB:s filial i Finland

Antti Katajisto, filialchef SEB IM AB:s filial i Finland

SEB IM AB:s filial i Danmark

Erik Hallengren, filialchef SEB IM AB:s filial i Danmark


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.