Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nyckeltal och placering för traditionell försäkring i Pension & Försäkring

Uppdatering sker månadsvis. December månads uppgifter redovisas dock i februari i samband med SEB:s kvartalsrapport.

Återbäringsränta

Återbäringsränta är den ränta med vilken försäkringskapitalet växer.

Återbäringsränta före skatt och avgifter, från och med 2022.06.01

 • Tjänstepension: 3,0 %
 • Övrig livförsäkring: 3,0 %

Genomsnitt 2012 - 2021

 • Tjänstepension: 7,0 %
 • Övrig livförsäkring: 7,2 %

Genomsnitt 2016 - 2020

 • Tjänstepension: 3,8 %
 • Övrig livförsäkring: 3,5 %

Totalavkastning

Totalavkastning per den 31 maj 2022

 • Tjänstepension: - 8,5 %
 • Övrig livförsäkring: - 8,2 %

Totalavkastning 2021

 • Tjänstepension: 11,7 %
 • Övrig livförsäkring: 12,4 %

Totalavkastning 2020

 • Tjänstepension: 4,1 %
 • Övrig livförsäkring: 3,9 %

Totalavkastning 2019

 • Tjänstepension: 10,1%
 • Övrig livförsäkring: 9,0 %

Totalavkastning 2018

 • Tjänstepension: 1,8 %
 • Övrig livförsäkring: 0,7 %

Totalavkastning 2017

 • Tjänstepension: 5,7 %
 • Övrig livförsäkring: 4,9 %

Totalavkastning 2016

 • Tjänstepension: 6,9 %
 • Övrig livförsäkring: 5,9 %

Placeringsportfölj

2022-05-31: Total portföljvolym tjänstepension: 17,2 Mdr

2022-05-31: Total övrig livförsäkring: 10,0 Mdr

Tjänstepension

Övrigt

Räntebärande: 20 %
Svenska aktier: 7 %
Globala aktier: 13 %
Alternativa investeringar: 29 %
Likvida krediter: 11 %
Illikvida krediter: 17 %
Fastigheter: 3 %
Räntebärande: 20 %
Svenska aktier: 5 %
Globala aktier: 14 %
Alternativa investeringar: 30 %
Likvida krediter: 10 %
Illikvida krediter: 19 %
Fastigheter: 2 %

 

KOVÅ-grad

Tjänstepension

Övrigt

2022-05-31: 97,8 %
2022-04-30: 96,8 %
2022-03-31: 99,1 %
2022-02-28: 101,7 %
2022-01-31: 105,2 %
2021-12-31: 108,2 %
2020-12-31: 108,6 %
2019-12-31: 108,9 %
2018-12-31: 103,9 %
2017-12-31: 106,8 %
2016-12-31: 107,0 %
2015-12-31: 104,5 %

2022-05-31: 98,4 %
2022-04-30: 97,2 %
2022-03-31: 99,4 %
2022-02-28: 101,9 %
2022-01-31: 105,2 %
2021-12-31: 108,3 %
2020-12-31: 104,8 %
2019-12-31: 103,7 %
2018-12-31: 98,3 %
2017-12-31: 101,1 %
2016-12-31: 101,8 %
2015-12-31: 101,3 %

Kovågraden för perioden 211231-220430 justerades den 29 juni 2022