Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nyckeltal och placering för traditionell försäkring i Pension & Försäkring

Uppdatering sker månadsvis. December månads uppgifter redovisas dock i februari i samband med SEB:s kvartalsrapport.

Återbäringsränta

Nedan visas återbäringsränta före skatt och avgifter. Det är den ränta med vilken försäkringskapitalet växer.
Datum Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd

2022-10-01

1 %

1 %

2022-09-01

1 %

1 %

2022-08-01

3 %

3 %

2022-07-01

3 %

3 %

2022-06-01

4 %

4 %

2022-05-01

4 %

4 %

2022-04-01

4 %

4 %

2022-03-01

4 %

4 %

2022-02-01

5 %

5 %

2022-01-01

5 %

5 %

Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
7,0 % 7,2 %
Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
5,1 % 4,3 %

Totalavkastning (viktad avkastning)

Totalavkastning är avkastningen på försäkringsbeståndets tillgångar
Datum Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
2022-10-31 - 15,6 % - 15,6 %
2022-09-30 - 16,4 % - 16,3 %
2022-08-31 - 12,6 % - 12,5 %
2022-07-31 - 8,4 % - 8,5 %
2022-06-30 - 12,3 % - 12,2 %
2022-05-31 - 8,3 % - 8,2 %
2022-04-30 - 6,9 % - 6,6 %
2022-03-31 - 6,0 % - 5,8 %
2022-02-28: - 4,8 % - 4,8 %
2022-01-31 - 2,3 % - 2,2 %

 

Årtal Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
2021 11,7 % 12,4 %
2020 4,1 % 3,9 %
2019 10,1% 9,0 %
2018 1,8 % 0,7 %
2017 5,7 % 4,9 %
2016 6,9 % 5,9 %

Placeringsportfölj

Placeringsportföljen visar hur försäkringskapitalet är fördelat mellan olika tillgångsslag.

2022-09-30: Total portföljvolym tjänstepensionsbestånd: 16,2 Mdr

2022-09-30: Total övrigt livförsäkringsbestånd: 9,1 Mdr

Tjänstepensionbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
Räntebärande: 21 %
Svenska aktier: 4 %
Globala aktier: 9 %
Alternativa investeringar: 33 %
Likvida krediter: 10 %
Illikvida krediter: 20 %
Fastigheter: 3 %
Räntebärande: 20 %
Svenska aktier: 2 %
Globala aktier: 9 %
Alternativa investeringar: 35 %
Likvida krediter: 9 %
Illikvida krediter: 23 %
Fastigheter: 2 %

 

Kovå-grad

Kovå-graden är den kollektivt ofördelade villkorade återbäringen. Den visar skillnaden mellan verksamhetens samlade tillgångar och summan av försäkringarnas värde, det vill säga värdet av insatta premier, garanterad ränta och värdet på den fördelade villkorad återbäringen.
   
Datum Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
2022-10-31
2022-09-30
2022-08-31
2022-07-31
2022-06-30
2022-05-31
2022-04-30
2022-03-31
2022-02-28
2022-01-31
89,6 % 
88.8 %
92,9 %
97,0 %
93,3 %
97,8 %
96,8 %
99,1 %
101,7 %
105,2 %
89,7 %
89,0 %
93,2 %
97,2 %
93,7 %
98,4 %
97,2 %
99,4 %
101,9 %
105,2 %
 Datum Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
2021-12-31 108,2 % 108,3 %
2020-12-31 108,6 % 104,8 %
2019-12-31 108,9 % 103,7 %
2018-12-31 103,9 % 98,3 %
2017-12-31 106,8 % 101,1 %
2016-12-31 107,0 % 101,8 %
2015-12-31 104,5 % 101,3 %

 

Marknadsvärdesanpassning

Om KOVÅ-graden understiger 100 procent sker en marknadsvärdesanpassning vid återköp eller flytt av försäkringskapital. Detta innebär att försäkringens värde minskas eftersom de totala tillgångarna är lägre än försäkringarnas värde.
Datum Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
2022-11-07 10 % 10 %
2022-10-07 11 % 11 %
2022-09-07 7 % 7 %